Управителен съвет


 

Управителният съвет на дружеството се състои от трима члена – председател, заместник председател и ковчежник, които се избират за срок от две години от членовете на дружеството.

На събранието, проведено през месец март 2017 година, беше избран Управителен съвет в следния състав:

Председател: Вергиния Здравкова
Зам.председател: Вера Манева
Финансов отговорник:Силвия Нгуен

За административен секретар беше назначена Здравка Филева.

Вергиния Здравкова

Вергиния Здравкова

г-жа Вергиния Здравкова - заместник-председател