Педагогически колектив


 
Директор и педагогически ръководител на училището е г-жа Цветелина Кирилова.

Майчин език на всички преподаватели е българският. Те са завършили висше образование с педагогически профил в България и имат богат многогодишен опит в обучението по роден език зад граница.

През учебната 2015 / 2016 година в твоето училище преподават:

Филиал Нойбиберг
Петъчни занимания от 16:45 часа
- детска група "Банталончо" за деца от 1 до 3 г.: Митра Петрова
- първа подготвителна група (ПУГ 1) за деца от 4 до 5 г.: Милена Мутина
- предучилищна група (ПУГ 2) за деца от 6 до 7 г.: Maрия Карастоянова
- 1. клас: Ирина Тончева
- 2. клас: Цветелина Кирилова
- 3. клас:Красимира Кърджилова
- 4. клас Мария Филева
- 5. и 6. и 7. клас: Силвия Лайзедер
- 8. и 9. и 10 клас: Валентина Душкова

Филиал Вест Фрайхам
Съботни занимания от 9:30 часа
- предучилищна група (ПУГ 1) за деца от 3 до 5 г.: Мария Карастоянова
-предучилищна група (ПУГ 2) за деца от 6 до 7 г.: Ирина Тончева
- 1. клас: Ирина Григорова
- 2. клас:Христина Балтаджийска
- 4 и 5.клас: Светла Джурколова

 

Извънкласни занимания
Музика: Мария Карастоянова
Народни танци: Георги Георгиев
Театър: Красимира Кърджилова
Училищен вестник и детска журналистика: Цветелина Кирилова
(За участие в извънкласните дейности записваме и деца, които не посещават училището.)

Преподаватели по заместване: