Педагогически колектив


 
Директор и педагогически ръководител на училището от пролетта на 2015 година е г-жа Грозданка Петкова.

Майчин език на всички преподаватели е българският. Те са завършили висше образование с педагогически профил в България и имат богат многогодишен опит в обучението по роден език зад граница.

През учебната 2015 / 2016 година в твоето училище преподават:

Филиал Нойбиберг
Петъчни занимания от 16:45 часа
- детска група "Банталончо" за деца от 1 до 3 г.: Красимира Кърджилова
- първа подготвителна група (ПУГ 1) за деца от 4 до 5 г.: Мария Карастоянова
- втора подготвителна група (ПУГ 2) за деца от 5 до 6 г.: Maрия Карастоянова
- предучилищна група (ПУГ 3) за деца от 6 до 7 г.: Maрия Карастоянова
- 1. клас: Грозданка Петкова
- 2. клас: Мария Филева
- 3. и 4. клас: Борислава Петрова
- 5. и 6. клас: Росица Карпова
- 7. и 8. клас: Здравка Николова
Съботни занимания от 9:30 часа
- предучилищна група (ПУГ 3) за деца от 6 до 7 г.: Maрия Карастоянова

Филиал Пазинг
Съботни занимания от 9:30 часа
- предучилищна група (ПУГ 3) за деца от 6 до 7 г.: Златка Тончева
- 1. клас: Силвия Лайседер
- 2. клас: Росица Карпова

Филиал Бавариапарк
Съботни занимания от 9:30 часа
- детска група Детелина за деца от 1 до 3 г.: Соня Костова
Съботни занимания от 11:00 часа
- първа подготвителна група (ПУГ 1) за деца от 4 до 5 г.: Соня Костова

Извънкласни занимания
Музика: Мария Карастоянова
Народни танци: Георги Георгиев
Театър: Красимира Кърджилова
Сръчни ръчички: Росица Карпова, Красимира Кърджилова
Училищен вестник и детска журналистика: Красимира Кърджилова
(За участие в извънкласните дейности записваме и деца, които не посещават училището.)

Преподаватели по заместване: Мима Пенчова, Десислава Златанова

Преподаватели по български език в групите за чужденци и индивидуално обучение и сертифицирани квестори на изпитите за признаване на придобито ниво на владеене на български език по европейската система на ECL: Радостина Трифонова, Десислава Златанова