Обяви за работа


 

Българско училище "Паисий Хилендарски" в град Мюнхен обявява конкурс за учители с необходимото педагогическо образование и мотивация:

- начална и предучилищна педагогика;
- български език и литература;

Кандидатите трябва да имат желание и опит за работа с деца, да обичат българския език, култура и традиции.
Изискване е желаещите за позициите да живеят в град Мюнхен или близките околии.

Моля, изпращайте документи (дипломи за завършено образование и кратко мотивационно писмо) на следния електронен адрес:

info@bulgarische-schule-muenchen.de

Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.
Postfach 10 66
85501 Ottobrunn

Телефон: 015231957493
http://www.bulgarische-schule-muenchen.de

Очакваме ви с нетърпение!