Извънкласни дейности


 


танци музика театър РъкоделиеОчаквайте още:

Приравнителни курсове по български език за ученици, завършили в чуждестранни училища
Курсове по български език за възрастни
Танци в свободното време

 

Работа с деца в допълнителни възрастови групи или групи с възрастни е възможна при интерес и достатъчен брой кандидати за сформирането им. Всеки, който има желание да учи български език е добре дошъл!