Най-добрата Майка на света!

Най-добрата Майка на света!

8-ми Март в Българското училище "Паисий Хилендарски" в град Мюнхен.Най-добрата Майка и Учителка на света.Снимки: Вергиния Здравкова, Искра Соколова, Светослава Тодинова8-ми Март Снимки