Есенен излет

Есенен излет

Слънчево време, много емоции, весели деца и куче-пазач съпътстваше нашия поход до Волфсшлюхт. По равна пътечка, криволичеща покрай малка, камениста рекичка, започна нашата...