Най-добрата Майка на света!

Най-добрата Майка на света!


 
8-ми Март в Българското училище "Паисий Хилендарски" в град Мюнхен.
Най-добрата Майка и Учителка на света.

Снимки: Вергиния Здравкова, Искра Соколова, Светослава Тодинова

8-ми Март Снимки