Филиалът ни в Пасинг получи нови помещения

Филиалът ни в Пасинг получи нови помещения


 
През изминалата седмица филиалът ни в Пасинг получи дългоочакваните нови помещения за провеждане на учебните занятия.
Слънчево и радостно деца, родители и учители влязоха в новата сграда. Най-голяма беше веселбата на хубавия детски двор - прекрасен за училищните междучасия. 

На 29.04. от 9.30 часа ще се проведе Ден на отворените врати във филиала ни в Пасинг. Всички са добре дошли. 

Новата сграда се намира на адрес:
Clarita-Bernhard-Str. 3
München-Freiham