Контакти, публикации и рекламаЗА КОНТАКТ - УЧИЛИЩЕ ЗА КОНТАКТ - ДРУЖЕСТВО
Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.
Postfach 10 66
85501 Ottobrunn
Тел.: +49 (0)152 319 574 93
Мейл: info@bulgarische-schule-muenchen.de
Интернет: www.bulgarische-schule-muenchen.de
Skype: bulgarischeschuleinmuenchen
Facebook: www.facebook.com/bulgarische.schule.muenchen
Twitter: @BGSchoolMunich
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bulgarische-schule-in-m%C3%BCnchen-paisii-hilendarski-e-v-?trk=biz-companies-cym
Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.
Postfach 10 66
85501 Ottobrunn
Тел.: +49 (0)152 319 574 93
Мейл: vorstand@bulgarische-schule-muenchen.de
Интернет: www.bulgarische-schule-muenchen.de
РАЗШИРЯВАНЕ ПОКРИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

От учебната 2016/2017 година българското училище в Мюнхен “Паисий Хилендарски” покрива територията на град Мюнхен по източно, южно, централно и западно направление с поделенията си в Нойбиберг и Фрайхам. Поради засилващият се интерес продължаваме да търсим нови помещения в изброените направления.

За контакти сме на разположение на адрес vorstand@bulgarische-schule-muenchen.de или на телефон 0152 319 574 93

Публикации в пресата
Тук очаквайте връзки към страници на телевизии и печатни издания с информация за училището.

Рекламни материали
Тук очаквайте материали за изтегляне и разпечатване