Част от образователната програма да училището включва и подготовката за честване на значими български и ученически празници. Организацията се разпределя между преподавателския колектив и родителския съвет, а ентусиазмът на децата изпълва със съдържание празничните дни.

През учебната 2015 / 2016 година ще празнуваме заедно на следните дати:

- Откриване на учебната година на 18. Септември в Нойбиберг и на 19. Септември в Пазинг и Бавариапарк
- Коледно тържество на 20. декември, неделя, от 14:00 до 16:00 часа в Малък театър Хаар
- 3. март - национален празник на България. Празнуван на 6. март, неделя, от 13:00 часа в културния дом в Милбертсхофен под патронажа на Генералното консулство на Република България в Мюнхен, подготвен съвместно от двете български училища в града и с гости - танцови и певчески състави от Мюнхен и от България
- Великден (датата ще бъде публикувана допълнително)
- 24. май (датата ще бъде публикувана допълнително)
- закриване на учебната година: отново на чист въздух и с много весели игри и в приятна компания. Датата ще бъде публикувана допълнително